Sensorische informatieverwerking

Toelichting Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is de mogelijkheid om informatie vanuit het lichaam en de omgeving in ons op te nemen, te verwerken en vervolgens om te zetten naar een juiste reactie. Deze informatieverwerking vindt plaats door middel van onze zintuigen; zien, voelen, ruiken, proeven en horen

Bij kinderen met problemen met de sensomotorische informatieverwerking is het signaal van één of meerdere zintuigen te sterk of te zwak. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een kind kan problemen hebben met het behouden van de aandacht en concentratie, met stilzitten en kan overactief zijn. Daarentegen kan een kind ook juist erg stil, angstig en teruggetrokken zijn.

Soms wordt op babyleeftijd al duidelijk dat er een probleem zou kunnen zijn op het gebied van sensorische informatieverwerking, denk aan huilbaby’s, maar ook kan dit pas op de schoolleeftijd naar voren komen.

Bij de kinderfysiotherapeut zal eerst een sensorisch informatieverwerkingsformulier worden afgenomen om te bepalen of hierin een disbalans is. Als hier sprake van is zal een behandelplan worden opgesteld. Uw kind leert prikkels anders in te zetten, waardoor het kind aanrakingen en bewegingen leert herkennen, gaat gebruiken en leuk gaat vinden.

Onze therapeute Amrita Boeddha is geschoold in sensorische informatieverwerking. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Dit is de home template