Zuigelingen

Indicaties bij zuigelingen

Onder zuigelingen verstaan wij kinderen tussen de 0 en 2 jaar. In deze periode passeert uw kind allerlei motorische mijlpalen. Als het passeren van deze mijlpalen anders of later verloopt, kan er een orthopedische en/of motorische problematiek aan ten grondslag liggen.

Enkele veelvoorkomende indicaties bij zuigelingen:

Dit is de home template