Baby’s

Fysiotherapie voor baby’s

De motorische ontwikkeling van een baby gaat gepaard met grote sprongen in de eerste twee jaar. Er zit veel variatie en spreiding in de motorische ontwikkeling van een baby waardoor niet elk kind even snel ontwikkeld.

Het kan zijn dat er vanaf de geboorte signalen zijn die wijzen op een motorisch probleem of waarbij behandeling van een kinderfysiotherapeut nodig is. In veel gevallen constateert de huisarts of de arts op het consultatiebureau dat er kinderfysiotherapie nodig is. Het kan ook zijn dat uzelf of anderen in uw omgeving iets opvallen aan de ontwikkeling van uw kind. Meestal geldt dat hoe eerder een kind behandeld wordt, hoe kleiner de verstoring van de ontwikkeling.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele mogelijke indicaties bij baby’s 0 – 2 jaar

  • Voorkeurshouding
  • Slapte/overstrekken (Hypo-/hypertonie)
  • Te laag geboorte gewicht/te vroeg geboren (dysmatuur/prematuur)
  • Moeite met buikligging
  • Niet gaan kruipen
  • Billenschuiven
  • Niet of laat lopen
  • Huilbaby
  • Complexere casuïstiek zoals; hersenbeschadiging (Cerebrale parese), open ruggetje (Spina bifida), erbse parese of het syndroom van down

Dit is de home template