Schrijfproblematiek

Toelichting op schrijfproblematiek

Schrijven is een onderdeel van de fijne motoriek en vormt een belangrijk onderdeel op school. De ontwikkeling van de juiste pengreep kan al goed worden aangeleerd vanaf de kleuterklas waar kinderen de pengreep gebruiken tijdens het kleuren en oefenen met schrijfvormen. Bij het schrijven moet het kind in staat zijn om taal om te zetten naar letters en woorden. De letters moeten goed aangeleerd zijn om goed en snel te kunnen schrijven. Daarnaast is een goede handmotoriek nodig om de schrijfbewegingen snel en goed te kunnen maken. Soms hebben kinderen last van schrijfproblemen die hen belemmeren in deze ontwikkeling.

Kenmerken van motorische schrijfproblemen:

  • Uw kind vindt het moeilijk om de juiste pengreep te vatten
  • Uw kind heeft moeite met tekenen, kleuren en/of voorbereidend schrijven
  • Uw kind schrijft onleesbaar
  • Uw kind schrijft traag
  • Uw kind heeft moeite met het aanleren van de schrijfbeweging
  • Uw kind heeft pijn bij het schrijven

De kinderfysiotherapeut doorloopt met het kind een aantal testen om te zien waar het probleem zich bevindt. Als er sprake is van een motorisch probleem dan kan de kinderfysiotherapeut ermee aan de slag. Na de analyse zal in samenspraak met ouder en kind, een behandelplan worden opgesteld en het behandeltraject worden gestart. Idealiter wordt de leerkracht van school hier ook bij betrokken. Dit is echter altijd met toestemming van ouders.

Begeleiding op de basisschool

Onze kinderfysiotherapeuten zijn betrokken bij verschillende basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht en bieden kinderen uit de groepen 1/2 en 3/4 begeleiding aan op school bij schrijfproblematiek. Onze therapeuten observeren het schrijven in de klas en doen een aantal testen om de motoriek te testen. Na akkoord van de ouder en de leerkracht kan een kind dan periodieke begeleiding op school krijgen.

Dit is de home template