Premature baby

Toelichting Prematuur / Dysmatuur

De meeste zwangerschappen duren tussen de 37 en 40 weken. Indien het kindje voor 37 weken geboren wordt, is er sprake van een vroeggeboorte of wel prematuriteit (premature baby). Daarnaast is het mogelijk dat uw kind zowel prematuur als dysmatuur is. Met dysmatuur wordt bedoeld dat een kind een te laag gewicht heeft voor de zwangerschapsduur.

Wat kan de kinderfysiotherapeut doen?

Doordat uw kind eerder geboren is, mist het de geborgenheid wat het nog in de buik van de moeder zou hebben. Dit kan onder andere leiden tot onrust en overstrekken. De kinderfysiotherapeut geeft hierover houdings- en hanteringsadviezen. Ook wordt er besproken of het dragen met een draagzak of draagdoek bij u en uw baby raadzaam is.

Daarnaast kan het zo zijn dat door de prematuriteit/dysmaturiteit de motorische ontwikkeling afwijkend of vertraagd verloopt. De ontwikkeling van uw baby kan de kinderfysiotherapeut monitoren middels een ontwikkelingstest. Hierbij zal er rekening gehouden worden met het aantal weken dat uw baby te vroeg is geboren. De gecorrigeerde leeftijd wordt berekend vanaf de uitgerekende datum van de zwangerschap, en mag nog tot een leeftijd van 2 jaar worden toegepast.

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Dit is de home template