Grove Motoriek

Onder de grove motoriek worden de grote bewegingen verstaan die kinderen leren en maken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Kruipen
 • Lopen
 • Rennen
 • Springen
 • Hinkelen
 • Klimmen/klauteren
 • Bal gooien, vangen en mikken
 • etc.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd. Toch kunnen er oorzaken zijn die ervoor zorgen dat de ontwikkeling vertraagd wordt. Denk hierbij aan:

 • Bewegingsarmoede
 • Laag zelfvertrouwen
 • Angst
 • Verminderde kracht/conditie
 • Evenwichtsproblemen
 • Developmental Coordination Disorder

Door een bovenstaande oorzaak kan het zijn dat uw kind minder plezier krijgt in de gymlessen op school of liever niet aan sport wil meedoen. Hierdoor kan het zijn dat uw kind niet goed meekomt met leeftijdsgenoten.

De kinderfysiotherapeut analyseert het probleem en de mogelijke oorzaak aan de hand van verschillende testen. Als er sprake is van een motorisch probleem kan de kinderfysiotherapeut er mee aan de slag. Na de analyse zal, in samenspraak met oud en kind, een behandelplan worden opgesteld en het behandeltraject worden gestart.

Twijfelt u over de motorische ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Dit is de home template