Algemeen

Welkom

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en zo nodig kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motorische vaardigheden. Meestal gaat dat goed en ongemerkt. Soms gaat de ontwikkeling anders of langzamer. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De zintuigen werken anders;
 • Er is sprake van een ziekte of afwijking;
 • Er zijn problemen met de houding- en/of het bewegingsapparaat.

Bij sommige kinderen duurt het iets langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben meer stimulatie en oefeningen nodig of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Er wordt rekening gehouden met dat elk kind een andere benaderingswijze heeft. Daarom wordt de benadering aangepast op het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Bij het hele proces worden ouders/verzorgers en zo nodig ook leerkrachten betrokken.

Waarmee kan ik terecht bij de kinderfysiotherapeut?

Enkele algemene indicaties:

 • Achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Moeite met aanleren van motorische vaardigheden zoals fietsen, aan- en uitkleden, zwemmen, klimmen en klauteren
 • Lage of hoge spierspanning
 • Hypermobiliteit
 • Aangeboren afwijkingen
 • Verstandelijke beperking
 • Zintuigelijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Orthopedische aandoeningen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Sportblessures
 • Fracturen (botbreuk)
 • Houdingsgerelateerde klachten
 • Schrijfproblematiek
 • Pijn

Baby’s

Fysiotherapie voor baby’s

De motorische ontwikkeling van een baby gaat gepaard met grote sprongen in de eerste twee jaar. Er zit veel variatie en spreiding in de motorische ontwikkeling van een baby waardoor niet elk kind even snel ontwikkeld.

Het kan zijn dat er vanaf de geboorte signalen zijn die wijzen op een motorisch probleem of waarbij behandeling van een kinderfysiotherapeut nodig is. In veel gevallen constateert de huisarts of de arts op het consultatiebureau dat er kinderfysiotherapie nodig is. Het kan ook zijn dat uzelf of anderen in uw omgeving iets opvallen aan de ontwikkeling van uw kind. Meestal geldt dat hoe eerder een kind behandeld wordt, hoe kleiner de verstoring van de ontwikkeling.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele mogelijke indicaties bij baby’s 0 – 2 jaar

 • Voorkeurshouding
 • Slapte/overstrekken (Hypo-/hypertonie)
 • Te laag geboorte gewicht/te vroeg geboren (dysmatuur/prematuur)
 • Moeite met buikligging
 • Niet gaan kruipen
 • Billenschuiven
 • Niet of laat lopen
 • Huilbaby
 • Complexere casuïstiek zoals; hersenbeschadiging (Cerebrale parese), open ruggetje (Spina bifida), erbse parese of het syndroom van down

Peuters

Fysiotherapie voor peuters

Peuters maken grote stappen in de motorische ontwikkeling. Lopen, rennen, springen, gooien, vangen. Sommige kinderen kunnen hierbij extra hulp gebruiken van de kinderfysiotherapeut.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele mogelijke indicaties bij peuters 2-4 jaar

 • Achterstand in motorische ontwikkeling
 • Angstig zijn voor klimmen, klauteren en andere speeltuinactiviteiten
 • Moeite met springen, hinkelen, gooien en/of vangen
 • Afwijkend looppatroon
 • Veelvuldig vallen of houterige motoriek
 • Moeite met kleuren, tekenen, knutselen, knippen

Het jonge kind

Fysiotherapie voor het jonge kind

Bij elke leeftijd horen specifieke motorische vaardigheden die een kind moet aanleren. Hierbij hebben sommige kinderen extra hulp nodig van de kinderfysiotherapeut.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele indicaties bij het jonge kind 4-12 jaar

 • Achterstand in motorische ontwikkeling
 • Moeite met meekomen tijdens gym
 • Afwijkend looppatroon
 • Veelvuldig vallen of houterige motoriek
 • Onhandigheid (DCD)
 • Problemen bij fijne motorische taken zoals; knippen, knutselen, aan- en uitkleden, veters strikken
 • Problemen bij schrijven zoals; pengreep, niet of nauwelijks leesbaar handschrift, pijn bij het schrijven of laag tempo
 • Groei en/of sportgerelateerde klachten
 • Sportblessures

Het oudere kind

Fysiotherapie voor het oudere kind

De voornaamste klachten bij oudere kinderen zijn groei en houding gerelateerd. Overbelasting in de groeiperiode kan zorgen voor diverse klachten aan de voet, knie, heup maar ook aan de nek of schouders. Naast deze problemen kunnen kinderen van deze leeftijd ook problemen hebben met het bijbenen van de toenemende eisen op school.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele mogelijke indicaties bij het oudere kind 12-18 jaar

 • Groei en/of sport gerelateerde klachten
 • Pijn
 • Verminderde belastbaarheid
 • Houdingsproblemen zoals scoliose
 • ADHD, autisme
 • Hoofdpijn
 • Hyperventilatie
 • Astma/ademhalingsproblemen
 • Conditie en/of kracht problemen
 • Jeugdreuma
 • Sportblessures

Dit is de index.php page