Zuigelingen

Indicaties bij zuigelingen

Onder zuigelingen verstaan wij kinderen tussen de 0 en 2 jaar. In deze periode passeert uw kind allerlei motorische mijlpalen. Als het passeren van deze mijlpalen anders of later verloopt, kan er een orthopedische en/of motorische problematiek aan ten grondslag liggen.

Enkele veelvoorkomende indicaties bij zuigelingen:

Motorische ontwikkeling

Indicaties op het gebied van de motorische ontwikkeling

Op motorisch gebied ontwikkelen kinderen zich in de eerste jaren enorm. Een baby ontwikkelt het rollen, kruipen en later het lopen maar ook het grijpen van een speeltje behoort tot de motorische ontwikkeling.

Deze ontwikkeling kan gesplitst worden in twee onderdelen:

Tijdens de ontwikkeling kunnen kinderen problemen ervaren in één of beide onderdelen.

Door te bewegen en te spelen leren kinderen hun motoriek te ontwikkelen. Of een kind een normale ontwikkeling doormaakt hangt af van veel factoren, waaronder bijvoorbeeld erfelijkheid, omgevingsfactoren en persoonsfactoren.

Door middel van gestandaardiseerde motorische testen wordt uw kind vergeleken met leeftijdsgenoten of met de persoonlijke ontwikkeling bij eerdere testen. Aan de hand van de uitkomst kunnen wij bepalen of er sprake is van een afwijkende motorische ontwikkeling. Hierop zal in samenspraak met de ouder en soms de leerkracht een kindspecifiek behandelplan worden opgesteld.

Schrijfproblematiek

Toelichting op schrijfproblematiek

Schrijven is een onderdeel van de fijne motoriek en vormt een belangrijk onderdeel op school. De ontwikkeling van de juiste pengreep kan al goed worden aangeleerd vanaf de kleuterklas waar kinderen de pengreep gebruiken tijdens het kleuren en oefenen met schrijfvormen. Bij het schrijven moet het kind in staat zijn om taal om te zetten naar letters en woorden. De letters moeten goed aangeleerd zijn om goed en snel te kunnen schrijven. Daarnaast is een goede handmotoriek nodig om de schrijfbewegingen snel en goed te kunnen maken. Soms hebben kinderen last van schrijfproblemen die hen belemmeren in deze ontwikkeling.

Kenmerken van motorische schrijfproblemen:

 • Uw kind vindt het moeilijk om de juiste pengreep te vatten
 • Uw kind heeft moeite met tekenen, kleuren en/of voorbereidend schrijven
 • Uw kind schrijft onleesbaar
 • Uw kind schrijft traag
 • Uw kind heeft moeite met het aanleren van de schrijfbeweging
 • Uw kind heeft pijn bij het schrijven

De kinderfysiotherapeut doorloopt met het kind een aantal testen om te zien waar het probleem zich bevindt. Als er sprake is van een motorisch probleem dan kan de kinderfysiotherapeut ermee aan de slag. Na de analyse zal in samenspraak met ouder en kind, een behandelplan worden opgesteld en het behandeltraject worden gestart. Idealiter wordt de leerkracht van school hier ook bij betrokken. Dit is echter altijd met toestemming van ouders.

Begeleiding op de basisschool

Onze kinderfysiotherapeuten zijn betrokken bij verschillende basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht en bieden kinderen uit de groepen 1/2 en 3/4 begeleiding aan op school bij schrijfproblematiek. Onze therapeuten observeren het schrijven in de klas en doen een aantal testen om de motoriek te testen. Na akkoord van de ouder en de leerkracht kan een kind dan periodieke begeleiding op school krijgen.

Orthopedische klachten

Toelichting op orthopedische klachten

Het lichaam bestaat voor een groot deel uit spieren, pezen, botten en gewrichten; het bewegingsapparaat. Als kinderen klachten hebben in het bewegingsapparaat noemen we dat ‘Orthopedische klachten’. Dit zijn veel voorkomende klachten voor kinderfysiotherapeuten.

Orthopedische aandoeningen kunnen aangeboren zijn, of kunnen ontstaan door een sportblessure of ongeval. Voorbeelden van orthopedische klachten bij kinderen kunnen zijn:

 • Tenenlopen: kinderen die tijdens het lopen en staan grotendeels hun voorvoet belasten
 • Klompvoet: voetafwijking waarbij de voet de vorm heeft van een golfclub of een komma
 • Post-operatieve revalidatie
 • Status na botbreuk: belasten van het aangedane lichaamsdeel, angst wegnemen voor bewegen
 • Scoliose: een verkromming van de wervelkolom

Mocht u onzeker zijn over de houding van uw kind, dan kijken wij graag met u mee.

Neem contact met ons op voor een afspraak en dan bepalen we samen een passend behandelplan.

Sensorische informatieverwerking

Toelichting Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is de mogelijkheid om informatie vanuit het lichaam en de omgeving in ons op te nemen, te verwerken en vervolgens om te zetten naar een juiste reactie. Deze informatieverwerking vindt plaats door middel van onze zintuigen; zien, voelen, ruiken, proeven en horen

Bij kinderen met problemen met de sensomotorische informatieverwerking is het signaal van één of meerdere zintuigen te sterk of te zwak. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een kind kan problemen hebben met het behouden van de aandacht en concentratie, met stilzitten en kan overactief zijn. Daarentegen kan een kind ook juist erg stil, angstig en teruggetrokken zijn.

Soms wordt op babyleeftijd al duidelijk dat er een probleem zou kunnen zijn op het gebied van sensorische informatieverwerking, denk aan huilbaby’s, maar ook kan dit pas op de schoolleeftijd naar voren komen.

Bij de kinderfysiotherapeut zal eerst een sensorisch informatieverwerkingsformulier worden afgenomen om te bepalen of hierin een disbalans is. Als hier sprake van is zal een behandelplan worden opgesteld. Uw kind leert prikkels anders in te zetten, waardoor het kind aanrakingen en bewegingen leert herkennen, gaat gebruiken en leuk gaat vinden.

Onze therapeute Amrita Boeddha is geschoold in sensorische informatieverwerking. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Algemeen

Welkom

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en zo nodig kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motorische vaardigheden. Meestal gaat dat goed en ongemerkt. Soms gaat de ontwikkeling anders of langzamer. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De zintuigen werken anders;
 • Er is sprake van een ziekte of afwijking;
 • Er zijn problemen met de houding- en/of het bewegingsapparaat.

Bij sommige kinderen duurt het iets langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben meer stimulatie en oefeningen nodig of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Er wordt rekening gehouden met dat elk kind een andere benaderingswijze heeft. Daarom wordt de benadering aangepast op het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Bij het hele proces worden ouders/verzorgers en zo nodig ook leerkrachten betrokken.

Waarmee kan ik terecht bij de kinderfysiotherapeut?

Enkele algemene indicaties:

 • Achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Moeite met aanleren van motorische vaardigheden zoals fietsen, aan- en uitkleden, zwemmen, klimmen en klauteren
 • Lage of hoge spierspanning
 • Hypermobiliteit
 • Aangeboren afwijkingen
 • Verstandelijke beperking
 • Zintuigelijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Orthopedische aandoeningen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Sportblessures
 • Fracturen (botbreuk)
 • Houdingsgerelateerde klachten
 • Schrijfproblematiek
 • Pijn

Baby’s

Fysiotherapie voor baby’s

De motorische ontwikkeling van een baby gaat gepaard met grote sprongen in de eerste twee jaar. Er zit veel variatie en spreiding in de motorische ontwikkeling van een baby waardoor niet elk kind even snel ontwikkeld.

Het kan zijn dat er vanaf de geboorte signalen zijn die wijzen op een motorisch probleem of waarbij behandeling van een kinderfysiotherapeut nodig is. In veel gevallen constateert de huisarts of de arts op het consultatiebureau dat er kinderfysiotherapie nodig is. Het kan ook zijn dat uzelf of anderen in uw omgeving iets opvallen aan de ontwikkeling van uw kind. Meestal geldt dat hoe eerder een kind behandeld wordt, hoe kleiner de verstoring van de ontwikkeling.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele mogelijke indicaties bij baby’s 0 – 2 jaar

 • Voorkeurshouding
 • Slapte/overstrekken (Hypo-/hypertonie)
 • Te laag geboorte gewicht/te vroeg geboren (dysmatuur/prematuur)
 • Moeite met buikligging
 • Niet gaan kruipen
 • Billenschuiven
 • Niet of laat lopen
 • Huilbaby
 • Complexere casuïstiek zoals; hersenbeschadiging (Cerebrale parese), open ruggetje (Spina bifida), erbse parese of het syndroom van down

Peuters

Fysiotherapie voor peuters

Peuters maken grote stappen in de motorische ontwikkeling. Lopen, rennen, springen, gooien, vangen. Sommige kinderen kunnen hierbij extra hulp gebruiken van de kinderfysiotherapeut.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele mogelijke indicaties bij peuters 2-4 jaar

 • Achterstand in motorische ontwikkeling
 • Angstig zijn voor klimmen, klauteren en andere speeltuinactiviteiten
 • Moeite met springen, hinkelen, gooien en/of vangen
 • Afwijkend looppatroon
 • Veelvuldig vallen of houterige motoriek
 • Moeite met kleuren, tekenen, knutselen, knippen

Het jonge kind

Fysiotherapie voor het jonge kind

Bij elke leeftijd horen specifieke motorische vaardigheden die een kind moet aanleren. Hierbij hebben sommige kinderen extra hulp nodig van de kinderfysiotherapeut.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele indicaties bij het jonge kind 4-12 jaar

 • Achterstand in motorische ontwikkeling
 • Moeite met meekomen tijdens gym
 • Afwijkend looppatroon
 • Veelvuldig vallen of houterige motoriek
 • Onhandigheid (DCD)
 • Problemen bij fijne motorische taken zoals; knippen, knutselen, aan- en uitkleden, veters strikken
 • Problemen bij schrijven zoals; pengreep, niet of nauwelijks leesbaar handschrift, pijn bij het schrijven of laag tempo
 • Groei en/of sportgerelateerde klachten
 • Sportblessures

Het oudere kind

Fysiotherapie voor het oudere kind

De voornaamste klachten bij oudere kinderen zijn groei en houding gerelateerd. Overbelasting in de groeiperiode kan zorgen voor diverse klachten aan de voet, knie, heup maar ook aan de nek of schouders. Naast deze problemen kunnen kinderen van deze leeftijd ook problemen hebben met het bijbenen van de toenemende eisen op school.

Onderstaande indicaties geven aan waarvoor u bij ons terecht kunt. Weet u niet zeker of uw kind bij ons aan het goede adres is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Enkele mogelijke indicaties bij het oudere kind 12-18 jaar

 • Groei en/of sport gerelateerde klachten
 • Pijn
 • Verminderde belastbaarheid
 • Houdingsproblemen zoals scoliose
 • ADHD, autisme
 • Hoofdpijn
 • Hyperventilatie
 • Astma/ademhalingsproblemen
 • Conditie en/of kracht problemen
 • Jeugdreuma
 • Sportblessures

Dit is de index.php page